2013 ســـاڵـی تـــازه یه

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
total views:    1257
image

اسماعیل.حسن


پیرۆزبێ لێ تان ئه‌ی گه‌لی کوردان

نـه‌ک جـارێ سـه‌دجاربه‌دڵ وبـه‌گیـان
پیرۆزبێ له‌هه‌مووسه‌رکرده‌ی کوردان

خوایـه‌هه‌رخۆشبێ ساڵ لای هه‌مووتان
یــاخــوا نــه‌بـیـن نــاســـۆری ژیـــــان

سـاڵی ڕابردڕۆی ئه‌مساڵمان نـوێ یــه‌
چــرای زانسـت ویــاســامــان پێ یـــه‌

تـه‌باویه‌کگرتوودایمه‌ یه‌ک ده‌نگ بـیـن
هــه‌روه‌ک وهــه‌ڵــۆ لـه‌ســه‌رچـیـابـــن

بـه‌دڵ وبــه‌گــیـان بـۆکـوردســتــان بـن
لـه‌ئـاسـتـی دووژمـن دایـمـــه‌ووریـابـن

لــه‌بـیـرتـان نـه‌چێ نـه‌تـه‌وه‌ی کـوردان
دایــمــه‌فـیـدای کــه‌ن سـه‌روماڵ وگیان

بــۆســه‌ربــه‌خــۆی کـوردوکوردسـتـان
گـوڵ ووه‌نه‌وشـه‌و ڕێـحانـه‌وبــه‌یـبـوون

پــێـشــکــه‌ش بــێ بـــه‌شـه‌هــیـدانـی تــۆ
هــه‌ر شـه‌کاوه‌بـێ ئـــاڵای بــه‌رزی تـــۆ

                                        01-01-2013
                                        اسماعیل.حسن