• Email to a friend Email to a friend

Li jêr alaê azadiyê Êzidî rê u resmên cejna cemaê Di gêrin

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
image

Cejna cemaê yan cemaya shîxadî êke ji cejnên êzidiyan u salane ew cejne bo demê (7) roja di hête gêran her ji (6 - 13) chirya êkê u li lalisha nuranî Di hête kirin u Êzidî ji hemî Dewerên êzidxanê u cihanê qesta wî ciyê pîroz dikin ji bo tewafkirnê u gêrana cejnê u li wê cejnè chendîn rê u resm Tine gèran wek :
Gêrana semaê , perî swarkirin , qebax , swarkirna berê shibakê , chêkirna simatê u hinek ji wan rêz u resma Di ziwirin berî (4) hezar sal u hinek li ser demê shîxadî hatine kirin u niho têne peyrew kirin u liwê cejnê ew kesê ne morkirî bi awa kaniya sipî tên morkirin u xelkê êzidî ji xwere duaa dikin u miraza ji xodê  u shîxadî u xasên li lalisha nuranï Di xwazin
Wêca ji bo em bitir ronahyê bixine ser wê cejnê u chawaniya gêrana rê u resman li wan (7) roja bi wî awaê li xwarê ye :

Roja êkè Babê shèx u coqeta wî  (hemî shikestî , babê Shêx , micêwir , xilmetkar u serderyèn wî cihê piroz Di chine lalisha nuranî u birê u resmeke hejî berè shibakè ji behzanè Di înin danin ser pira silatê u xilmetkarek wek pêshrew nizîk quba xefurê riya bi sê denga gazî dike u dibêje werne pêshya berê shibakê ji nu xilmetkar cheqeltu u bixurê heldigrin u di chine pêshya berê shibakê bi Babê Shêx u coqeta wîwe  u hemî xelkê li wê derê amade bi lêdana def u shebaba u gotina duaa berê shibakê ji wêderê li ser millê zilama Di bine kaniya sipî .
We li rojanê cemaê chend rê u resm têne gêran weku (Semaê , Beyta sibê , Beyta êwarê , Danana simatê li danê sibê u danê êwarê bi gotina qewl u Beyta u qesîda u bi gerra herdu qentera we):
1 . qentera Babê Shêx u coqeta wî Di gel hemî xilmetkar u mîr hec u SER deryê xasa .
2 . Qentera pêshîmamê behzanê
Helbet herdu qenter bi serkèshya feqîrê li xerqe derchkên xasa u qapiya shîxadî tewaf dibin

Roja duwê  (sibê u êwarî) hemî rê u resmên roja êkê têne peyrew kirin

Roja pêncê weku rojanên cemaè Beyta sibê bi simata sibê we her li danê sibê perya swardikin wekî:
(Perya Shîxadî , Perya Melek Shèxesen , Perya Melekfexredin , Perya Shêxubekir , Perya sitya ês , we Perya Rewaqê).
Ewan perya êk bi èk u bi rê u resmeke ji hejî u bi qewl u Beyt u def u shebab bi Awa kanya sipî mor dikin u xelk ji xwere bi xêr ewan Perya swar dikin u danin SER serê wan kesan yên bi xwe swar dikin her ji kaniya sipî heta awahiya shîxadî , Beyta êwarê Di hête gotin , simat Di hète danan , u qewl Di hêne gotin u Sema Di hete gêran

Roja sheshê hemî ew rê u resmên li rojên cemaê di hêne geran ! Li wê rojêda Di hène peyrew kirin u  bi  gêrana rê u resmè qebaxê bi rê u resmeke hejî Gaî ji Ga kujê dibin heta Sêdera sèshims.

Roja heftê u dawyê hemî rê u resm u pashî xwe berhew dikin ji bo swarkirna Berê shibakê ( Di bîr u bawerya êzidiya de ewe roja kiras guhorîna Shîxadiye ji awahiya shîxadî berê shibakê li SER milla dibin Kanya Kelokê bi lêdana Def u shebaba , qewl u Beyta u carek DIN dibin danin naw Cels u Rewaqê shîxadî .

Li roja cejnè Feqïr Tanc u hilla hel digrit u bi hemî Sema kêshare semaê Di kêshin li ber Shêshims u li ber kaniya Sipî u awahiya Shêx ebdulqadir u simatê Di xon u gowenda derê kanya sipî Di hète gêran u berè shibakê car din ziwrîne behzanê xezne dikin u bi wî awaî cejna cemaê bi dawî Di hêt .


Shêx Suleiman Shêx hesen 
Holenda 11 / 10 / 2012